Försvar

Saab

Till Saab har Aqeri utvecklat skräddarsydda lösningar för extrema miljöer, bland annat datorer, kommunikationsutrustning och tillbehör.

Aselsan

Till Aselsan har Aqeri utvecklat skräddarsydda lösningar för extrema miljöer, bland annat datorer, kommunikationsutrustning och tillbehör.

Försvarets Materielverk (FMV)

Aqeri har en lång och framgångsrik  relation med Försvarets Materielverk  (FMV). Våra dator- och kommunikationslösningar används inom alla grenar av det svenska försvaret. 

Industri

System 3R

System 3R är ledande leverantör av produktivitetshöjande metoder och verktyg för verkstadsindustrin. Aqeri har samarbetat med företaget under många år är nu inne på tredje generationen av industridatorer.

Kapsch Trafficom

Kapsch Trafficom är Europas ledande leverantör av helautomatiska system för vägtullar som gör att transportfordon kan passera vägtullstationer utan att behöva stanna. 

ABB

Aqeri har i ett antal år levererat miljötåliga datorer, bildskärmar och inmatningsenheter vilka används i ABB:s Stressometer-system.

 

Samhällssäkerhet

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten köper fordonsdatorer från Aqeri. 

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Aqeri levererar datorer och skärmar till Kustbevakningen.

SQS Security

SQS Security Qube System AB är världsledande inom säkerhetsutrustning och system för värdetransporter sk ”Cash-In-Transit”. Aqeri har utvecklat ett avancerat säkerhetsredundant datorsystem för integrering i fordonen.

Fordon

Softcenter

Softcenter vidareutvecklar för gruvföretaget LKAB ett system för mätning av järnhalter vid utlastning av malm från gruvan. På grund av den tuffa miljön i gruvan baseras systemet på Aqeris fordonsdatorer.

Kubal

Kubal är Sveriges enda tillverkare av primäraluminium. Våra fordonsdatorer håller förarna i ständig kontakt med datorsystemet – och underrättade om var lasterna med aluminium ska hämtas upp och lämnas av.

Wånelid

I samarbete med Wånelid, levererar Aqeri  hållbara datorer till Sveriges ledande avfallshanteringsbolag. 

Bli kontaktad av Aqeri

 

Kontakta oss:

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda kontakt formuläret eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

Aqeri:  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

 

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt kontor i Spånga. Du är alltid välkommen att ringa oss. Du kan också använda nedanstående formulär eller skicka ett e-mail så kontaktar vi dig.  

För att säkra våra kunders långsiktiga investeringar är vi på Aqeri förberedda att  hantera de situationer som kan uppstå under produkternas livslängd. Vi har en väl utvecklad serviceavdelning för att garantera hög grad av support och tillgänglighet. Till dem kan du vända dig med till med alla frågor rörande reparationer, felaktiga produkter, installationer och befintliga lösningar i behov av service och underhåll.  

Aqeri  

Domnarvsgatan 7, S-163 53 Spånga, Sweden 
Tel: +46-8-564 737 30, fax: +46-8-761 29 25  

E-post: 

info@aqeri.com och sales@aqeri.com

Service / RMA ansökningsformulär finner du här

Bli kontaktad av Aqeri: